Strona korzysta z systemu zarządzenia treścią WordPress, który to rozpowszechniany jest na licencji GNU General Public License.
Wygląd strony został zaprojektowany indywidualnie dla tej witryny i objęty jest prawami autorskimi, podobnie jak treść oraz część zdjęć.
Niektóre ze zdjęć wykorzystanych na stronie oparte są na licencji Creative Commons.
W przypadku chęci wykorzystania jakiejkolwiek części strony prosimy o kontakt bezpośrednio z firmą Pete Meble na wymiar z Zakopanego.

Linki do licencji:
GNU GPL
Creative Commons